Er det bedst at fordele dødsboet med det samme?

Det er vanskeligt at stå i en situation med et mistet familiemedlem. Først og fremmest er det naturligvis sørgeligt, når et familiemedlem går bort. Og som om det ikke er nok, så indtræder der også en række juridiske og økonomiske forhold, som du (formentlig) skal tage stilling til i et eller andet omfang. Du er måske forvirret en anelse over denne overskrift på artiklen. For hvorfor skulle man vente med at skifte et bo? Det er der faktisk en rigtig god forklaring på. Rigtig bange længstlevende ægtefæller sidder i uskiftet bo. Det betyder i grove træk, at man venter med at skifte boet, til også den længstlevende ægtefælle er gået bort (eller ved øvrige lejligheder). Dette kan have den fordel, at den længstlevende ægtefælle kan blive boende i boligen, fordi arvingerne afventer med at få udbetalt deres arv. I denne artikel skal vi dykke en anelse nærmere ned i uskiftet bo, så jeg håber, du vil læse med. Det bør dog allerede indledningsvist bemærkes, at denne artikel ikke kan træde i stedet for egentlig juridisk rådgivning, hvis du har brug for hjælp og sidder med konkrete spørgsmål til et dødsbo.

Fordele ved at sidde i uskiftet bo

Der er både fordele og ulemper ved uskiftet bo. Fordelen er, at en længstlevende ægtefælle kan have mulighed for at blive siddende i en bolig, som vedkommende måske ikke kunne sidde i, såfremt boet skulle deles med det samme. Det er nemlig sådan, at der skal foretages en deling af boet, når nogle går bort. Der skal nemlig udredes arv til arvinger i henhold til arvelovens bestemmelser eller et testamente. Det betyder, at en længstlevende ægtefælle kan stå i en situation, hvor denne skal aflevere halvdelen af husets værdi i arv – men ikke har disse penge stående på kontoen. Derved kan den længstlevende ægtefælle sådan set være nødsaget til at flytte fra huset og sælge det for at kunne betale førsteafdødes arvinger. Denne situation kan være vanskelig, og dette kan være en fordel ved uskiftet bo. Uskiftet bo kræver samtykke fra særbørn – men har ægtefællerne kun børn sammen, behøves disse fællesbørn ikke samtykke, førend længstlevende kan få lov til at sidde i uskiftet bo. En ulempe ved uskiftet bo er, at førsteafdødes arvinger skal vente med at få deres arv. For så skal arven først udbetales, når det uskiftede bo ophører, fx hvis den længstlevende ægtefælle går bort, eller hvis den længstlevende ægtefælle vælger at indgå et ægteskab på ny.